PR & Sociala medier

PR

I många av våra uppdrag ingår det att skapa publicitet kring en vara eller en tjänst. Det kan vara allt ifrån traditionella pressreleaser till rena marknadsföringskampanjer på sociala medier.

Här är några områden vi verkar inom

 • Kriskommunikation: När drevet går är det viktigt att agera både snabbt och beslutsamt. Vi kan ge konkreta råd och snabbt lägga upp en strategi som syftar till att minimera eventuella skador på företagets varumärke.
 • Medieträning:Medieträningen handlar om att visa upp en bild i media innan någon annan gör det åt dig. Det handlar om att ta initiativet till kommunikation, kommunicera relevanta budskap, vara förtroendeingivande och bemöta media och journalister på ett professionellt sätt. Syftet med en medieträning att är öka deltagarens trygghet i intervjusituationer och andra möten i media.
 • Retorik:Retorik handlar om på vilket sätt du framför dig själv i media. Olika sorters sammanhang kräver olika sorters retorik och för att retoriskt kunna nå fram med ditt budskap så behövs ibland retorikträning. Retorikträning innebär bland annat talskrivande, talspråk, kroppsspråk, presentationer etc.
 • Marknads-PR: Marknads-PR syftar framförallt till att stödja marknadsföringen av en produkter och/eller tjänster. Det kan vara varumärkesstrategi, framtagning av kreativa kampanjer, produkt-/konceptlansering och aktiviteter i traditionella och sociala medier.
 • Kommunikativt innehåll:Vi hjälper er med copy, bild och rörligt media till webbplats, broschyr, nyhetsbrev, medlemstidning och liknande mediekanaler. Ansvaret sträcker sig oftast från idé till produktion och förvaltning.
 • Bevakning: Vi bevakar tidningar, tv, radio och sociala medier. Genom att bevaka press och sociala medier kan vi agera snabbt på nyheter i omvärlden.
 • Presskontakter: Vi arbetar kontinuerligt med att etablera kontakter med journalister, bloggare, andra företag och opinionsbildare. Vi har ett upparbetat medieregister som spänner sig över traditionell PR till dagens bloggare.

Sociala medier

Varför ska ni synas? Hur ofta ska ni synas? Vad ska ni synas med? Hur når ni nya kunder? Det är en sak att skapa innehåll för att nå räckvidd, men en annan för att nå resultat. Vill ni ha en genomtänkt strategi för hur ert företag kan skapa mer affärsnytta genom sociala medier?

Hur kan ert företag kommunicera för att väcka känslor? Oavsett hur mycket pengar som spenderas på annonser vet vi att det är först när innehållet är Rätt, det når Rätt publik och på Rätt sätt, det är då magin uppstår och känslor väcks till liv.

Vi hjälper er med följande

 • Copy, foto och rörligt material
 • Sköta publicering
 • Strategisk plan
 • Ökar er plattform med rätt människor
 • Uppmuntra engagemang i era konton…………….”
 • Annonseringar
 • Statistik och uppföljning