Copiax

Copiax är dotterbolag till Assa Abloy och erbjuder Sveriges säkerhetsinstallatörer ett komplett sortiment inom mekanik, elektromekanik och elektronik. Årligen bjuder man in sina leverantörer till en mässa på dagen som avslutas med en branschfest på kvällen.

Gäster: 400-600 inom lås och larmföretag över hela Sverige.

Aktivitet: Mässa och branschfest.

Mål: Gemensamt för varje år har varit att få fler utställarna och besökare till mässan. Ett annat viktigt mål har även varit att kvällens fest skall vara ”festen” som man inom branschen prioriterar att gå på.

Mirati har med stolthet producerat mässan och festen i 5 år.