Våra tjänster

Varumärken är ett företags största tillgång. Vi hjälper våra kunder att utveckla sina varumärken och därigenom produkter och tjänster. Vi sätter varumärket i fokus och ger människor en ny starkare upplevelse som bidrar till förtjänst för vår kund.

 

Genom engagerande berättelser och kraftfulla upplevelser får vi mottagaren att lyssna, aktivera sig, och förflytta sig till önskad riktning, vi är verksamma inom B2B, B2C och B2E.


Kontakt:
malin.wiktorsson@mirati.se

Eventproduktion

Läs mer

Kommunikation & innehåll

Läs mer

Bemanning & försäljning

Läs mer

Sponsorstrategi

Läs mer

PR & Sociala medier

Läs mer

Koncept & design

Läs mer