Process i 4 delar

Det är enkelt att lyckas!

Det är här det viktiga arbetet görs för att kunna skapa det ultimata mötet, det måste finnas ett mål och en strategi på varför mötet skall genomföras. Vi har tagit fram en modell som vi arbetar efter för att kunna säkerställa att vi kommer fram i rätt tid, med rätt budskap till rätt lyssnare.

Målsättning med mötet samt undersökning.

Strategi för att nå det önskade målet.

Genomförande av aktiviteten.

Uppföljning för att se att önskad förflyttning har skett.