Om oss

Vi har kontor i Stockholm och Malmö men verkar över hela Sverige. Varumärken byggs inifrån och ut. Genom att engagera, motivera och skapa stolthet hos medarbetarna kan organisationen i alla möten leverera på varumärkets löfte. Upplevelsekommunikation är ett överlägset verktyg. "Genom interaktion, delaktighet och kommunikation med alla sinnen påverkar du dina mottagare på djupet”

Hållbara event

Vi på Mirati verkar för en hållbar framtid. Med en värld i ständig förändring på många olika plan är det viktigt att ibland bromsa upp och tänka efter. Alla beslut små som stora får någon typ av effekt och vi värnar om att de beslut vi tar skall göra så liten klimatpåverkan som möjligt.

Vår arbetsplats

Mirati vill verka för en rolig, utmanande och utvecklande arbetsplats. Självklart behandlas alla lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning eller könsidentitet.

Klimatkompensation

Vi vill verka för en sund och klimatsmart bransch som med stolthet kan lämna över till nästa generation som brinner för kommunikation och möten.

 

 

  • Vi källsorterar och återvinner vi det material vi använder på kontoret och på eventen.
  • Vi uppmanar alltid våra kunder att resa klimatsmart och ta tåg eller buss före flyget.
  • Vi hjälper våra kunder att göra hållbara events med klimatsmarta val.