Mirati

– Målsatta möten

Mötesupplevelser som ökar kunskap, bygger lojalitet, stärker relationer och driver försäljning. Allt från interna evenemang, jubileum och konferenser till lanseringar. Varumärken byggs inifrån och ut. Genom att engagera, motivera och skapa stolthet hos medarbetarna kan organisationen i alla möten leverera på varumärkets löfte. Upplevelsekommunikation är ett överlägset verktyg.

"Genom interaktion, delaktighet och kommunikation med alla sinnen påverkar du dina mottagare på djupet”

Vi har delat in våra tjänster i två kategorier,

konferenser och event.

Konferenser– Där du möts, informeras och inspireras

Förutom det mest givna såsom antal gäster, val av lokal, geografisk plats, innehåll, budget etc så behöver man ett mål och ett resultat. Vi börjar i den änden för att sedan arbeta oss ned i modellen, så ni får den ultimata konferensen som tillgodoser era behov.

Event– Där du umgås och upplever

För oss betyder det mer än bara själva händelsen. Förarbetet som sker är alltid avgörande för hur bra slutprodukten blir. Oavsett om ambitionen är en gala i världsklass, en företagsfest, eller ett VIP-arrangemang så delar vi gärna med oss av vår erfarenhet och berättar hur vi går tillväga för att skapa skräddarsydda event som ger resultat.